Svetozara Markovića 95-97 Zona 2

1. Svetozara Markovića Broj parking mesta
Ulaz kod brojeva 95-97
Broj parking mesta (ukupan) 36
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /