Svetozara Markovića 99 i 99 A Zona 2

4. Svetozara Markovića Broj parking mesta
Ulaz kod brojeva  99 i 99 A
Broj parking mesta (ukupan) 61
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /