Svetozara Markovića kod broja 86 Zona 1

5. Svetozara Markovića Broj parking mesta
Kod broja 86
Broj parking mesta (ukupan) 11
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /