Svetozara Markovića

15. Svetozara Markovića Broj parking mesta
Od ulice Karađorđeve do ulice Grada Sirena
Broj parking mesta (ukupan) 109
Broj opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom 1
Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta 5
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /