Tanaska Rajića

33. Tanaska Rajića Broj parking mesta
Broj parking mesta (ukupan) 48
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom 1
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom 1
Broj rezervisanih parking mesta 1
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /