Trg topolivaca Zona 2

11. Trg topolivaca     Broj parking mesta
Ispred ulaza u staru crkvu
Broj parking mesta (ukupan) 11
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /