Trg Vojvode R.Putnika

3. Trg Vojvode R.Putnika Broj parking mesta
Broj parking mesta (ukupan) 73
Broj opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom 2
Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta 2
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /