Novosti

06/01/2012

Stanarske karte za 2012.godinu

JKP”Parking servis Kragujevac” obaveštava korisnike parkirališta, vlasnike ili zakupce stana koji imaju prebivalište u jednom od osam sektora, zona naplate parkiranja, da mogu nastaviti sa korišćenjem povlašćenog statusa za 2012.godinu. Radi nastavka stečenog prava neophodno je dostaviti: -original lične karte i saobraćajne dozvole na uvid, -original Ugovora o finansijskom lizingu na uvid (samo ona lica […]