Višnjićeva

7. Višnjićeva Broj parking mesta
Od ulice Kralja Petra I do Lepeničkog bulevara 
Broj parking mesta (ukupan) 11
Broj opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta 5
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /