Vladike Nikolaja Velimirovića Zona 1

13. Vladike Nikolaja Velimirovića    Broj parking mesta
Broj parking mesta (ukupan) 187
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom 1
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /