Vuka Karadžića

16. Vuka Karadžića Broj parking mesta
Broj parking mesta (ukupan) 35
Broj opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /