Zmaj Jovina kod broja 14 Zona 1

22. Zmaj Jovina Broj parking mesta
Ulaz kod broja 14
Broj parking mesta (ukupan) 13
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /