Zona 0

Zona 0 obuhvata najuži centar grada.
To je zona sa ograničenim vremenom parkiranja (180 minuta).
Uplata SMS – som za ovu zonu se vrši nabroj 8340 za prvi, drugi i treći čas parkiranja i na broj 8346 za 24 časa parkiranja
Cena za prvi čas parkiranja iznosi 55 din.
Cena za drugi čas parkiranja iznosi 55 din.
Cena za treći čas parkiranja je 78 din.
Cena za parkiranje u trajanju od 24 časa je 781 din.

OPŠTA PARKIRALIŠTAZONA 0
Broj parking mesta (ukupan)1256
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom13
Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom2
Broj rezervisanih parking mesta34
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije5

Parking karte mogu se kupiti na kioscima i objektima JKP Parking Servis Kragujevac, na zatvorenim parkiralištima i ostalim prodajnim objektima koji imaju vidno istaknuto obavеštenje o prodaji. Na karti ogrebati godinu, mesec i dan u kojem se koristi parking, mesto, sat i minut u kome je parkiranje započeto. Kartu staviti na vidno mesto s unutrašnje strane vetrobranskog stakla, tako da obeleženi podaci budu uočljivi.

UlicaBliža lokacijaKarakter parkiralištaDetaljna tabela
dr. Zorana ĐinđićaUličnotabela
Nikole Pašića(od ul. Grada Sirena do Trga
Radomira Putnika)
Ulično/Stalnotabela
Trg Vojvode Radomira PutnikaUlično/Stalnotabela
Save Kovačevića(od ul. Kralja Petra I do ul. Grada
Sirena), osim kod broja 5 (u dužini od 43m)
Ulično/Stalnotabela
Save Kovačevića(kod Gradskog doma)Vanulično/Stalnotabela
Kralja Petra IUlično/Stalnotabela
Višnjićeva(od ul. Kralja Petra I do Lepeničkog
bulevara)
Ulično/Stalnotabela
Kumanovska(ulaz iz ul. Dr Zorana Đinđića)Ulično/Stalnotabela
Kralja Aleksandra I Karađorđevića (od ul. 27.
marta do ul. Kneza Miloša)
Ulično/Stalnotabela
Kneza Miloša(od ul. Karađorđeve do Doma vojske)Ulično/Stalnotabela
Kneza Miloša(od ul. Karađorđeve do ul. Kralja
Aleksandra I Karađorđevića)
Vanulično/Stalnotabela
Kneza Milošakod Srca, ulaz kod broja 3tabela
KarađorđevaUlično/Stalnotabela
KarađorđevaUlaz kod SD RadničkiVanulično/Stalnotabela
Svetozara Markovića(od ul. Karađorđeve do ul. Grada Sirena)
Ulično/Stalnotabela
Vuka KarađićaUlično/Stalnotabela
Branka RadičevićaUlično/Stalnotabela
dr. Zorana Đinđića 7Vanuličnotabela
dr. Zorana Đinđića 19-21Vanuličnotabela
Srete MladenovićaVanuličnotabela

Lepenički bulevarKod ulaza 7 i 9tabela

Nikole Pašićaulaz kod brojeva 35-37Vanulično/Stalnotabela
Nikole Pašićaulaz kod brojeva 37-39Vanulično/Stalnotabela