Zona 2

Zona 2 obuhvata širi centar grada.
To je zona bez vremenskog ograničenja parkiranja.
Uplata sms-om za ovu zonu vrši se na broj 8342 (1 sat parkiranja, cena 24 din / čas ) ili na broj8344 (Zonska dnevna parking karta ( u trajanju od 24 časa), cena 99 din.

Zona 2Broj parking mesta
Broj parking mesta (ukupan)1074
Broj opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom/
Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom 5
Broj rezervisanih parking mesta/
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije8

Parking karte mogu se kupiti na kioscima i objektima JKP Parking Servis Kragujevac, na zatvorenim parkiralištima i ostalim prodajnim objektima koji imaju vidno istaknuto obavеštenje o prodaji. Na karti ogrebati godinu, mesec i dan u kojem se koristi parking, mesto, sat i minut u kome je parkiranje započeto. Kartu staviti na vidno mesto s unutrašnje strane vetrobranskog stakla, tako da obeleženi podaci budu uočljivi.

UlicaBroj lokacijeKarta parkirališta 
Svetozara MarkovićaUlaz kod brojeva 95-97Uličnotabela
Svetozara MarkovićaUlaz kod brojeva 101, 103, 105Uličnotabela
Svetozara MarkovićaUlaz kod brojeva 107Ulično/Vanuličnotabela
Svetozara MarkovićaUlaz kod brojeva 99 i 99aVanuličnotabela
Episkopa SaveUlično/Vanuličnotabela
Milovana GušićaParking kod broja 82Vanuličnotabela
Prvog majaUlično/Vanuličnotabela
Crvenog krstaUlaz iz ulice Prvog majaUličnotabela
MaglićkaVanuličnotabela
KosovskaUlično/Vanuličnotabela
Trg topolivacaIspred ulaza u staru crkvuVanuličnotabela
Dragoslava SrejovićaUličnotabela
Dragoslava SrejovićaUlazi kod brojeva 29 i 33Vanuličnotabela
Vojislava KalanovićaUličnotabela
ŠumadijskaUličnotabela
Braće PoljakovićaUličnotabela
Đure JakšićaUličnotabela