Zone

U cilju efikasnije organizacije parkiranja u gradu, opšta parkirališta u Kragujevcu su podeljena u tri zone, sa različitim cenama i ograničenjem trajanja parkiranja. Detaljnije informacije date su u tabeli.

 Zona 0Zona 1Zona 2
Cena parkiranja8340
prvi sat (55 din.)
drugi sat (55 din.)
treći sat (78 din.)
8341
35 din/čas
8342
24 din/čas
Zonska dnevna parking karta8346
781 din./24 časa
8343
110 din/ 24 časa
8344
99 din/ 24 časa
Ograničenje180 minutaNema ograničenjaNema ograničenja

Više informacija o načinima plaćanja parkiranja na opštim parkiralištima, možete naći na stranama posvećenim plaćanju putem sms poruka i putem parking karti.