SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Obaveštavamo korisnike opštih i posebnih parkirališta da su na osnovu Odluke o javnim parkiralištima (”Sl.list grada Kragujevca”, broj 18/2014-prečišćen tekst, 21/15, 29/15, 14/17)  obavljene izmene i dopune Rešenja o javnim parkiralištima i Cenovnika  JKP ”Parking servis Kragujevac”, odnosno izvršeno je usklađivanje pomenutih dokumenata sa važećom Odlukom o javnim parkiralištima.Obaveštavamo korisnike opštih i posebnih parkirališta da su na osnovu Odluke o javnim parkiralištima (”Sl.list grada Kragujevca”, broj 18/2014-prečišćen tekst, 21/15, 29/15, 14/17)  obavljene izmene i dopune Rešenja o javnim parkiralištima i Cenovnika  JKP ”Parking servis Kragujevac”, odnosno izvršeno je usklađivanje pomenutih dokumenata sa važećom Odlukom o javnim parkiralištima.Na osnovu postojećeg poslovanja, a sagledavajući potrebe svojih korisnika, JKP ”Parking servis Kragujevac” je kroz pomenuta dokumenta uvelo sledeće novine:

1. Smanjena je cena “posebne dnevne karte” koja je dobila naziv ”opšta” sa 1 090,00 na 990,00 dinara i ista se može platiti slanjem SMS-a na broj 8345;
2. U “prvoj”, odnosno “drugoj” zoni “višečasovna parking karta” od devet časova postala je ”zonska dnevna parking karta” koja važi 24 časa od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom sledećem danu u kome se vrši naplata parkiranja  u “prvoj”, odnosno “drugoj” zoni. S obzirom da je cena ove karte nepromenjena korisnici parkirališta  za istu uplatu umesto dosadašnjih devet časova parkiranja, dobijaju 24 časa parkiranja.
3. Uvedena je nova usluga ”zonska dnevna parking karta za zonu nula” koja važi 24 časa od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom sledećem danu u kome se vrši naplata parkiranja i za čije se plaćanje uvodi novi SMS broj 8346.
4. Mesečna karta za pravna lica i preduzetnike koji su registrovani na teritoriji Grada Kragujevca važi u zoni parkiranja u kojoj korisnik ostvaruje pravo korišćenja, a cena iste je 50% niža od cene mesečne pretplatne karte, što znači da su ovoj kategoriji korisnika proširena prava kaorišćenja sa sektora na zonu, a po povlašćenoj ceni.
5. Parkiralište u delu ulice Svetozara Markovića od ulice dr Zorana Đinđića do ulice Grada Sirena koje je do sada pripadalo zoni ”I” naplate i kontrole parkiranja, od sada pripada zoni ”0” naplate i kontrole  parkiranja.Korisnici parkirališta koji do sada nisu iskoristili parking karte, iste mogu iskoristiti do kraja tekuće godine.

Rešenje o javnim parkiralištima i Cenovnik JKP ”Parking servis Kragujevac”  biće u primeni od 01.09.2017.godine i sva dokumenta se mogu pogledati na sajtu JKP ”Parking servis Kragujevac”.
Napominjemo da će JKP ”Parking servis Kragujevac” i u buduće pratiti trendove razvoja u sistemu parkiranja i truditi se da ih uspešno pripoji postojećem sistemu upravljanja, a da na taj način pre svega zadovolji potrebe korisnika svojih usluga .

JKP ”Parking servis Kragujevac”