o nama 3
О нама 2
О нама

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештавамо кориснике општих и посебних паркиралишта да су на основу Одлуке о јавним паркиралиштима (“Сл.лист града Крагујевца“, број 18/2014-пречишћен текст, 21/15, 29/15, 14/17)  обављене измене и допуне Решења о јавним паркиралиштима и Ценовника  ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац“, односно извршено је усклађивање поменутих докумената са важећом Одлуком о јавним паркиралиштима.

На основу постојећег пословања, а сагледавајући потребе својих корисника, ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац“ је кроз поменута документа увело следеће новине:

  1. Смањена је цена “посебне дневне карте” која је добила назив “општа“ са 1 090,00 на 990,00 динара и иста се може платити слањем СМС-а на број 8345;
  2. У “првој”, односно “другој” зони “вишечасовна паркинг карта” од девет часова постала је “зонска дневна паркинг карта“ која важи 24 часа од тренутка издавања до истог времена у првом следећем дану у коме се врши наплата паркирања у “првој”, односно “другој” зони. С обзиром да је цена ове карте непромењена корисници паркиралишта  за исту уплату уместо досадашњих девет часова паркирања, добијају 24 часа паркирања.
  3. Уведена је нова услуга “зонска дневна паркинг карта за зону нула“ која важи 24 часа од тренутка издавања до истог времена у првом следећем дану у коме се врши наплата паркирања и за чије се плаћање уводи нови СМС број 8346.
  4. Месечна карта за правна лица и предузетнике који су регистровани на територији Града Крагујевца важи у зони паркирања у којој корисник остварује право коришћења, а цена исте је 50% нижа од цене месечне претплатне карте, што значи да су овој категорији корисника проширена права каоришћења са сектора на зону, а по повлашћеној цени.
  5. Паркиралиште у делу улице Светозара Марковића од улице др Зорана Ђинђића до улице Града Сирена које је до сада припадало зони “I“ наплате и контроле паркирања, од сада припада зони “0“ наплате и контроле паркирања.

Корисници паркиралишта који до сада нису искористили паркинг карте, исте могу искористити до краја текуће године. Решење о јавним паркиралиштима и Ценовник ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац“  биће у примени од 01.09.2017.године и сва документа се могу погледати на сајту ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац“.

Напомињемо да ће ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац“ и у будуће пратити трендове развоја у систему паркирања и трудити се да их успешно припоји постојећем систему управљања, а да на тај начин пре свега задовољи потребе корисника својих услуга .

ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац“