Паркинг карта

Паркинг карте можете купити на киосцима и објектима ЈКП Паркинг Сервис Крагујевац назатвореним паркиралиштима и осталим продајним објектима који имају видно истакнуто обавештење о продаји.

 
1
2
На карти огребите годину, месец и дан у којем користите паркинг, место, сат и минут у коме је паркирање започето.
Карту ставите на видно место са унутрашње стране ветробранског стакла, тако да обележени подаци буду уочљиви.