Претплатне карте

ПОВЛАШЋЕНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ

Стицање права на повлашћени статус власника и закупаца стана (станара) који имају пребивалиште у зони наплате паркирања, неопходно је доставити:

  • оригинал личне карте и саобраћајне дозволе на увид
  • полиса осигурања на увид
  • оригинал Уговора о финансијском лизингу на увид

Повлашћени статус власници и закупци стана (станари) који остваре своје право биће подељени у оквиру 8 (осам) сектора, при чему своје право могу користити само у оквиру свог сектора, у којем се врши контрола и наплата паркирања.

Право на повлашћени статус власници и закупци стана (станари) не могу стећи уколико остварују паркирање по основу дозвољеног уласка у оквиру дворишног простора и они који остварују паркирање по основу гаражног простора.

Цена карте ради стицања права на повлашћени статус за прво возило износи 200,00 динара месечно и иста се може уплатити: месечно, тромесечно и шестомесечно.

Цена карте ради стицања права на повлашћени статус за друго возило износи 400,00 динара месечно и иста се може уплатити: месечно, тромесечно и шестомесечно.

Право на повлашћени статус власници и закупци стана (станари) могу да остваре за сваки наредни месец у задњој недељи текућег месеца.

Карте се могу уплатити и подићи на благајни ЈКП“Паркинг сервис Крагујевац“, ул. Војислава Калановића бб, уз достављање неопходне документације, од 07:30 до 20:00 часова сваког радног дана и суботом од 07:30 до 14:00 часова.

ПРЕТПЛАТНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ

Право на претплатну карту за паркирање имају физичка лица, правна лица и предузетници без обзира на зону у којој се налази пребивалиште, пословни простор правног лица односно предузетника.

Овој категорији корисника паркинг карте издају се на месечном и шестомесечном нивоу. Претплатна паркинг карта за паркирање омогућава кориснику да на паркинг месту остане у неограниченом временском периоду, али му не омогућава, нити гарантује, слободно паркинг место.

Претплатне карте могу се купити у Управи ЈКП“Паркинг сервис Крагујевац“ у улици Војислава Калановића бб, сваким радним даном од 07:30 до 20:00 часова.

[Врх странице]