О нама

Скупштина Града Крагујевца на седници одржаној дана 27.06.2003. године, донела је Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа “Паркинг сервис Крагујевац”.

ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“ у Крагујевцу, обавља комуналне делатности уређења и одржавања јавних гаража и јавних простора за паркирање, као и одношење и чување непрописно паркираних возила, на територији насељеног места Крагујевац.

Делатност предузећа је:

 • Услуге у друмском саобраћају, пратеће активности у вези с коришћењем паркиралишта и гаража
 • Одржавање и оправка моторних возила
 • Продаја делова и прибора за моторна возила
 • Трговина на мало моторним горивима
 • Трговина на велико отпацима и остацима
 • Остала трговина на мало изван продавница
 • Превоз робе у друмском саобраћају
 • Претовар терета, односно манипулација теретом
 • Складишта и стоваришта
 • Одржавање и нега кола
 • Техничко испитивање и анализа, односно периодично испитивање моторних возила у погледу безбедности на друму, Издавање сертификата за моторна возила
 • Делатност школа за возаче
 • Остале услужне активности, на другом месту непоменуте, активност лица за наплату паркирања аутомобила
 • Изградња путева и аутопутева – обухвата бојење и обележавање ознака на путевима, постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.
 • Постављање електричних инсталација – обухвата постављање инсталација уличне расвете и електричних сигнала
 • Остале пратеће делатности у саобраћају 

  Основни подаци о предузећу (1041 downloads)
[Врх странице]