22 јан 2013

Радно време за 14.01.2013.год

0

На основу препоруке Владе Републике Србије и овлашћења из Статута ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац“ доносим следећу:

О Д Л У К У

I
Понедељак 14.01.2013. године нерадан дан за све запослене

II Председник Комисије за одржавање паркинг простора у зимским условима задржава право да ангажује запослене у случају елементарних непогода.

III “Паук служба“ и “Депо“ раде према распореду непосредног руководиоца у договору са саобраћајном полицијом.

IV “Теретни терминал“ ради према распореду непосредног руководиоца у зависности рада Управе царине – Царинарнице Крагујевац.

V Центар за обуку возача радиће у складу са прописаним радним временом с тим да ће распоред рада обуке возача урадити непосредни руководилац.

[Врх странице]