Dokumenti

Ugovori

Ugovor o pripajanju (25 downloads)

Organizaciona šema (226 downloads)

Odluke i Rešenja

Odluku o reprogramu duga 16.03.2018 (40 downloads)
Odluka o reprogramu duga (83 downloads)
Odluka o javnim parkiralištima (27 downloads)
Rešenje o javnim parkiralištima (308 downloads)

Propisi

Pravilnik o uklanjanju i postavljanju uređaja za blokiranje nepravilno parkiranih vozila (919 downloads)
PRAVILNIK o načinu i postupku ostvarivanja prava za korišćenje obeleženog parking mesta na javnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica (126 downloads)

Zahtevi

Zahtev za rezervaciju parking mesta (199 downloads)
Zahtev za reprogram duga (197 downloads)
Zahtev za izdavanje karte za osobe sa invaliditetom (1127 downloads)
Zahtev za izdavanje bezkontaktne kartice pravna lica - sopstveni prostor (773 downloads)
Zahtev za izdavanje bezkontaktne kartice pravna lica - snabdevanje (689 downloads)
Zahtev za izdavanje bezkontaktne kartice pravna lica sa specifičnom delatnošću (660 downloads)
Zahtev za izdavanje bezkontaktne kartice fizička lica - stanari (883 downloads)
Zahtev za izdavanje mesečne karte za pravna lica - preduzetnike registrovane na teritoriji Grada Kragujevca (210 downloads)

Uredno popunjen zahtev sa prilozima dostaviti na e-mail adresu:
pravna.sluzba@parkingservis.rs

Cenovnik

Cenovnik (350 downloads)


Izveštaji i programi poslovanja JKP”Parking servis Kragujevac”

Izveštaj o poslovanju za 2010.godinu (680 downloads)
Izveštaj o poslovanju- JKP PSK ZA 2011. (481 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2012 (513 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2013 (169 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2014 (167 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2015 (182 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2016 (102 downloads)
Program poslovanja JKP PS 2014 (604 downloads)
Program poslovanja 2015 (211 downloads)
Program poslovanja 2016 (208 downloads)
Program poslovanja 2017 (287 downloads)
Napomene 2014 (159 downloads)
Napomene 2015 (177 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01-31.03.2015 (162 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01-31.03.2015.v2 (145 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.04-30.06.2015 (155 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.07-30.09.2015 (174 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.10-31.12.2015 (153 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01–31.03.2016 (162 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-31.03.2016 (169 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01–30.06.2016 (167 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-30.06.2016 (174 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01–30.09.2016 (162 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-30.09.2016 (177 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-31.12.2016 (85 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-31.03.2017 (89 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-30.06.2017 (92 downloads)
Izveštaj nezavisnog revizora (93 downloads)
Obrazac 12-2017-09 (48 downloads)
Program poslovanja 2018 sa prilozima 1 (52 downloads)
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI 01.01.2017-31.12.2017 (33 downloads)
 

 

 
 
 
 
[Vrh stranice]