Dokumenti

Ugovori

Ugovor o pripajanju (74 downloads)

Organizaciona šema (41 downloads)

Odluke i Rešenja

Odluka o reprogramu 24.10.2018 (65 downloads)
Odluku o reprogramu duga 05.07.2018 (294 downloads)
Odluku o reprogramu duga 16.03.2018 (63 downloads)
Odluka o reprogramu duga (103 downloads)
Odluka o javnim parkiralištima (91 downloads)
Rešenje o javnim parkiralištima (7 downloads)

Propisi

Pravilnik o uklanjanju i postavljanju uređaja za blokiranje nepravilno parkiranih vozila (961 downloads)
PRAVILNIK o načinu i postupku ostvarivanja prava za korišćenje obeleženog parking mesta na javnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica (155 downloads)

Zahtevi

Zahtev za rezervaciju parking mesta (278 downloads)
Zahtev za reprogram duga (221 downloads)
Zahtev za izdavanje karte za osobe sa invaliditetom (1180 downloads)
Zahtev za izdavanje bezkontaktne kartice pravna lica - sopstveni prostor (795 downloads)
Zahtev za izdavanje bezkontaktne kartice pravna lica - snabdevanje (708 downloads)
Zahtev za izdavanje bezkontaktne kartice pravna lica sa specifičnom delatnošću (682 downloads)
Zahtev za izdavanje bezkontaktne kartice fizička lica - stanari (928 downloads)
Zahtev za izdavanje mesečne karte za pravna lica - preduzetnike registrovane na teritoriji Grada Kragujevca (251 downloads)

Uredno popunjen zahtev sa prilozima dostaviti na e-mail adresu:
pravna.sluzba@parkingservis.rs

Cenovnik

Cenovnik (503 downloads)

Izveštaji i programi poslovanja JKP”Parking servis Kragujevac”


Izveštaj o poslovanju za 2010.godinu (697 downloads)
Izveštaj o poslovanju- JKP PSK ZA 2011. (500 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2012 (532 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2013 (192 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2014 (187 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2015 (207 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2016 (124 downloads)
Program poslovanja JKP PS 2014 (622 downloads)
Program poslovanja 2015 (228 downloads)
Program poslovanja 2016 (229 downloads)
Program poslovanja 2017 (313 downloads)
Napomene 2014 (185 downloads)
Napomene 2015 (197 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01-31.03.2015 (182 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01-31.03.2015.v2 (163 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.04-30.06.2015 (175 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.07-30.09.2015 (194 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.10-31.12.2015 (173 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01–31.03.2016 (182 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-31.03.2016 (186 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01–30.06.2016 (196 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-30.06.2016 (192 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01–30.09.2016 (179 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-30.09.2016 (193 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-31.12.2016 (104 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-31.03.2017 (106 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-30.06.2017 (109 downloads)
Izveštaj nezavisnog revizora (115 downloads)
Obrazac 12-2017-09 (67 downloads)
Program poslovanja 2018 sa prilozima 1 (89 downloads)
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI 01.01.2017-31.12.2017 (56 downloads)

 

 

 
 
 
 
[Vrh stranice]