Dokumenti

Ugovori

Ugovor o pripajanju (60 downloads)

Organizaciona šema (13 downloads)

Odluke i Rešenja

Odluku o reprogramu duga 05.07.2018 (231 downloads)
Odluku o reprogramu duga 16.03.2018 (55 downloads)
Odluka o reprogramu duga (95 downloads)
Odluka o javnim parkiralištima (70 downloads)
Rešenje o javnim parkiralištima (350 downloads)

Propisi

Pravilnik o uklanjanju i postavljanju uređaja za blokiranje nepravilno parkiranih vozila (950 downloads)
PRAVILNIK o načinu i postupku ostvarivanja prava za korišćenje obeleženog parking mesta na javnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica (144 downloads)

Zahtevi

Zahtev za rezervaciju parking mesta (248 downloads)
Zahtev za reprogram duga (209 downloads)
Zahtev za izdavanje karte za osobe sa invaliditetom (1154 downloads)
Zahtev za izdavanje bezkontaktne kartice pravna lica - sopstveni prostor (786 downloads)
Zahtev za izdavanje bezkontaktne kartice pravna lica - snabdevanje (700 downloads)
Zahtev za izdavanje bezkontaktne kartice pravna lica sa specifičnom delatnošću (674 downloads)
Zahtev za izdavanje bezkontaktne kartice fizička lica - stanari (904 downloads)
Zahtev za izdavanje mesečne karte za pravna lica - preduzetnike registrovane na teritoriji Grada Kragujevca (234 downloads)

Uredno popunjen zahtev sa prilozima dostaviti na e-mail adresu:
pravna.sluzba@parkingservis.rs

Cenovnik

Cenovnik (447 downloads)


Izveštaji i programi poslovanja JKP”Parking servis Kragujevac”

Izveštaj o poslovanju za 2010.godinu (690 downloads)
Izveštaj o poslovanju- JKP PSK ZA 2011. (490 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2012 (523 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2013 (186 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2014 (179 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2015 (199 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2016 (114 downloads)
Program poslovanja JKP PS 2014 (614 downloads)
Program poslovanja 2015 (223 downloads)
Program poslovanja 2016 (221 downloads)
Program poslovanja 2017 (303 downloads)
Napomene 2014 (178 downloads)
Napomene 2015 (187 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01-31.03.2015 (173 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01-31.03.2015.v2 (157 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.04-30.06.2015 (169 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.07-30.09.2015 (186 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.10-31.12.2015 (164 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01–31.03.2016 (175 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-31.03.2016 (180 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01–30.06.2016 (187 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-30.06.2016 (186 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01–30.09.2016 (173 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-30.09.2016 (186 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-31.12.2016 (97 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-31.03.2017 (98 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-30.06.2017 (101 downloads)
Izveštaj nezavisnog revizora (107 downloads)
Obrazac 12-2017-09 (58 downloads)
Program poslovanja 2018 sa prilozima 1 (72 downloads)
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI 01.01.2017-31.12.2017 (47 downloads)
 

 

 
 
 
 
[Vrh stranice]