Dokumenti

Ugovori

Ugovor o pripajanju (39 downloads)

Organizaciona šema (254 downloads)

Odluke i Rešenja

Odluku o reprogramu duga 05.07.2018 (77 downloads)
Odluku o reprogramu duga 16.03.2018 (50 downloads)
Odluka o reprogramu duga (91 downloads)
Odluka o javnim parkiralištima (41 downloads)
Rešenje o javnim parkiralištima (323 downloads)

Propisi

Pravilnik o uklanjanju i postavljanju uređaja za blokiranje nepravilno parkiranih vozila (936 downloads)
PRAVILNIK o načinu i postupku ostvarivanja prava za korišćenje obeleženog parking mesta na javnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica (138 downloads)

Zahtevi

Zahtev za rezervaciju parking mesta (229 downloads)
Zahtev za reprogram duga (205 downloads)
Zahtev za izdavanje karte za osobe sa invaliditetom (1140 downloads)
Zahtev za izdavanje bezkontaktne kartice pravna lica - sopstveni prostor (778 downloads)
Zahtev za izdavanje bezkontaktne kartice pravna lica - snabdevanje (694 downloads)
Zahtev za izdavanje bezkontaktne kartice pravna lica sa specifičnom delatnošću (669 downloads)
Zahtev za izdavanje bezkontaktne kartice fizička lica - stanari (893 downloads)
Zahtev za izdavanje mesečne karte za pravna lica - preduzetnike registrovane na teritoriji Grada Kragujevca (227 downloads)

Uredno popunjen zahtev sa prilozima dostaviti na e-mail adresu:
pravna.sluzba@parkingservis.rs

Cenovnik

Cenovnik (397 downloads)


Izveštaji i programi poslovanja JKP”Parking servis Kragujevac”

Izveštaj o poslovanju za 2010.godinu (685 downloads)
Izveštaj o poslovanju- JKP PSK ZA 2011. (486 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2012 (519 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2013 (180 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2014 (175 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2015 (194 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2016 (111 downloads)
Program poslovanja JKP PS 2014 (609 downloads)
Program poslovanja 2015 (216 downloads)
Program poslovanja 2016 (211 downloads)
Program poslovanja 2017 (297 downloads)
Napomene 2014 (173 downloads)
Napomene 2015 (184 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01-31.03.2015 (169 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01-31.03.2015.v2 (151 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.04-30.06.2015 (165 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.07-30.09.2015 (182 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.10-31.12.2015 (157 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01–31.03.2016 (171 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-31.03.2016 (177 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01–30.06.2016 (183 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-30.06.2016 (181 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01–30.09.2016 (169 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-30.09.2016 (180 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-31.12.2016 (92 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-31.03.2017 (95 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-30.06.2017 (96 downloads)
Izveštaj nezavisnog revizora (100 downloads)
Obrazac 12-2017-09 (53 downloads)
Program poslovanja 2018 sa prilozima 1 (62 downloads)
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI 01.01.2017-31.12.2017 (40 downloads)
 

 

 
 
 
 
[Vrh stranice]