Dokumenti

Organizaciona šema (190 downloads)

Odluke i Rešenja

Odluku o reprogramu duga 16.03.2018 (22 downloads)
Odluka o reprogramu duga (68 downloads)
Odluka o javnim parkiralištima (264 downloads)
Rešenje o javnim parkiralištima (283 downloads)

Propisi

Pravilnik o uklanjanju i postavljanju uređaja za blokiranje nepravilno parkiranih vozila (903 downloads)
PRAVILNIK o načinu i postupku ostvarivanja prava za korišćenje obeleženog parking mesta na javnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica (110 downloads)

Zahtevi

Zahtev za rezervaciju parking mesta (159 downloads)
Zahtev za reprogram duga (180 downloads)
Zahtev za izdavanje karte za osobe sa invaliditetom (1108 downloads)
Zahtev za izdavanje bezkontaktne kartice pravna lica - sopstveni prostor (760 downloads)
Zahtev za izdavanje bezkontaktne kartice pravna lica - snabdevanje (674 downloads)
Zahtev za izdavanje bezkontaktne kartice pravna lica sa specifičnom delatnošću (648 downloads)
Zahtev za izdavanje bezkontaktne kartice fizička lica - stanari (866 downloads)
Zahtev za izdavanje mesečne karte za pravna lica - preduzetnike registrovane na teritoriji Grada Kragujevca (187 downloads)

Uredno popunjen zahtev sa prilozima dostaviti na e-mail adresu:
pravna.sluzba@parkingservis.rs

Cenovnik

Cenovnik (294 downloads)


Izveštaji i programi poslovanja JKP”Parking servis Kragujevac”

Izveštaj o poslovanju za 2010.godinu (665 downloads)
Izveštaj o poslovanju- JKP PSK ZA 2011. (469 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2012 (502 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2013 (156 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2014 (153 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2015 (168 downloads)
Izveštaj o poslovanju JKP PSK 2016 (82 downloads)
Program poslovanja JKP PS 2014 (590 downloads)
Program poslovanja 2015 (199 downloads)
Program poslovanja 2016 (192 downloads)
Program poslovanja 2017 (262 downloads)
Napomene 2014 (147 downloads)
Napomene 2015 (162 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01-31.03.2015 (148 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01-31.03.2015.v2 (131 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.04-30.06.2015 (143 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.07-30.09.2015 (160 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.10-31.12.2015 (142 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01–31.03.2016 (147 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-31.03.2016 (154 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01–30.06.2016 (153 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-30.06.2016 (158 downloads)
Obrasci tromesecnih izvestaja o realizaciji godisnjeg programa poslovanja 01.01–30.09.2016 (149 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-30.09.2016 (164 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-31.12.2016 (67 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-31.03.2017 (71 downloads)
Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01-30.06.2017 (76 downloads)
Izveštaj nezavisnog revizora (79 downloads)
Obrazac 12-2017-09 (36 downloads)
Program poslovanja 2018 sa prilozima 1 (40 downloads)
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI 01.01.2017-31.12.2017 (17 downloads)
 

 

 
 
 
 
[Vrh stranice]