Pauk služba

Uklanjanje motornih vozila vrši se u slučaju kada je vozilo parkirano na mestu na kojem je parkiranje zabranjeno na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, i na drugim mestima na kojima predstavlja opasnost ili smetnju za odvijanje saobraćaja, kretanje pešaka ili ugrožavanje imovine.Uklanjanje motornih vozila utvrđuje ovlašćeno lice MUP-a, Sekretarijat u Kragujevcu ili komunalni inspektor nadležne Gradske uprave u okviru nadležnosti određene zakonom i drugim propisima. Uklanjanje motornih vozila vrši se u slučaju kada je vozilo parkirano na mestu na kojem je parkiranje zabranjeno na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, i na drugim mestima na kojima predstavlja opasnost ili smetnju za odvijanje saobraćaja, kretanje pešaka ili ugrožavanje imovine.

Uklanjanje motornih vozila utvrđuje ovlašćeno lice MUP-a, Sekretarijat u Kragujevcu ili komunalni inspektor nadležne Gradske uprave u okviru nadležnosti određene zakonom i drugim propisima.

Uklanjanje motornih vozila-premeštanje vozila prilikom čišćenja snega sa javnih površina, popravki vodovodnih, kanalizacionih, toplovodnih gasovodnih i drugih komunalnih radova vršiće se nakon informisanja građana putem sredstava javnog informisanja.

Shodno Odluci o uređenju Grada Kragujevca napuštena, havarisana, neregistrovana vozila i vozila parkirana na zelenim površinama uklanjaju se specijalnim vozilom, a po nalogu komunalnog inspektora.

 

Depo za odvoženje nepravilno parkiranih vozila:

Adresa:
Lepenički bulevar bb (iza Zastavinog servisa)
Telefon 034/338-309 i 060/2342155
Radno vreme: 00-24 časa