SMS

Pored dosadašnjeg sistema naplate parkiranja, putem kupovine parking karti, JKP Parking Servis Kragujevac je u saradnji sa firmom SoftSerbia d.o.o. iz Kragujevca razvio sopstveni sistem za kontrolu i naplatu parkiranja putem mobilnih telefona, tj. putem SMS poruka.

Sa uvođenjem novih registarskih oznaka od 01.01.2011. godine u Srbiji došlo je do problema sa latiničnim oznakama za plaćanje naknade za parkiranje SMS porukom koje je JKP ” Parking servis Kragujevac ” spremno dočekao.
Sistem za naplatu i kontrolu parkiranja prepoznaje novouvedene oznake, tako da vlasnici novih registarskih oznaka koje imaju latinična slova Š, Ć, Č, Ž i Đ bez teškoća mogu SMS – om platiti parkiranje, a povratnu poruku od operatera dobiće znacima koji odgovaraju tim slovima. Tako da će umesto Đ dobiti D, umesto Č – C, C – umesto Ć, umesto Š – S, a umesto Ž – Z.

Cena poruke je naknada za parkiranje, koja zavisi od zone u kojoj se parkirate + cena SMS poruke, koja zavisi od Vašeg mobilnog operatera i tarifnog profila koji koristite.

Obaveštenje o primeni Zakona o platnim uslugama od 01.10.2015.godine

Obaveštavaju se korisnici da prilikom plaćanja parking karte slanjem sms poruka zaključuju ugovor o korišćenju usluga JKP”Parking servis Kragujevac”, pri čemu operatori elektronskih komunikacija istupaju isključivo kao zastupnici JKP”Parking servis Kragujevac” u postupku zaključenja odnosnog ugovora i naplate cene parking karte, ta da se korisnici za sva eventualno sporna pitanja mogu obratiti direktno JKP”Parking servis Kragujevac” takođe, obaveze korisnika prema JKP”Parking servis Kragujevac” smatraće se izmirenim kada korisnik izmiri svoje obaveze prema operatoru u pogledu kupljenih parking karata.

Uputstvo

1. Ukucati u tekst poruke kompletan registarski broj vozila, bez razmaka i specijalnih znakova, npr. KG123456. Sistem ne vodi računa o malim i velikim slovima, tako da ne morate da brinete o tome.

2. Pošaljite poruku (u zavisnosti od zone u kojoj se nalazite) na broj:

  • 8340 za zonu 0
  • 8341 za zonu 1
  • 8342 za zonu 2
  • 8346 za dnevnu parking kartu u zoni 0
  • 8343 za dnevnu parking kartu u zoni 1
  • 8344 za dnevnu parking kartu u zoni 2

3. Ubrzo ćete dobiti potvrdu o izvršenoj uplati putem SMS poruke u kojoj se nalazi posebno generisani broj karte za unetu registarku oznaku vozila, zona, kao i vreme do kada uplaćeni parking važi.

Ova poruka Vam služi kao zvanična potvrda da je uspešno plaćeno parkiranje za naznačeno vozilo u naznačenom periodu.
Poruku sa obaveštenjem o uplaćenom parkingu sačuvajte do isteka vremena parkiranja.

4. Poruku upozorenja dobićete nekoliko minuta pre isteka parkiranja, koja Vas podseća da Vam ističe parkiranje za uneti registarski broj, kako biste mogli produžiti parking ili blagovremeno ukloniti vozilo.

 

Napomena (sve zone):

U slučaju da od sistema ne dobijete nikakav odgovor ili dobijete poruku da servis trenutno nije aktivan , parkiranje treba platiti parking kartom, koja i dalje predstavlja važeći način plaćanja parkiranja.

Napomena (zona 0):

Korisniku koji plati u kontinuitetu tri sata u zoni 0, sistem ne dozvoljava sledeće plaćanje minimum 60 minuta za istu registarsku oznaku i istu zonu, bez obzira sa koje se mreže SMS poruka šalje. Naredno plaćanje za istu registarsku oznaku i istu zonu moguće je uraditi 60 minuta nakon isteka poslednjeg sata u kontinuitetu.

[Vrh stranice]