Tanaska Rajića

1. Tanaska Rajića Ukupan  Broj
Parking mesta (ukupan) 50
Opših parking mesta za invalide 1
Parking mesta za invalide sa rezervacijom 1
Parking mesta sa rezervacijom 4