Zona 2

Zona 2 obuhvata širi centar grada.
To je zona bez vremenskog ograničenja parkiranja.
Uplata sms-om za ovu zonu vrši se na broj 8342 (1 sat parkiranja, cena 24 din / čas ) ili na broj8344 (Zonska dnevna parking karta ( u trajanju od 24 časa), cena 99 din.

OPŠTA PARKIRALIŠTAZONA
„2“
Broj parking mesta(ukupan)1071
Broj opših parking mesta za invalide8
Broj parking mesta za invalide sa rezervacijom6
Broj parking mesta sa rezervacijom0

Parking karte mogu se kupiti na kioscima i objektima JKP Parking Servis Kragujevac, na zatvorenim parkiralištima i ostalim prodajnim objektima koji imaju vidno istaknuto obavеštenje o prodaji. Na karti ogrebati godinu, mesec i dan u kojem se koristi parking, mesto, sat i minut u kome je parkiranje započeto. Kartu staviti na vidno mesto s unutrašnje strane vetrobranskog stakla, tako da obeleženi podaci budu uočljivi.

UlicaBroj lokacijeKarta parkirališta 
Svetozara MarkovićaUlaz kod brojeva 95-97Uličnotabela
Svetozara MarkovićaUlaz kod brojeva 101, 103, 105Uličnotabela
Svetozara MarkovićaUlaz kod brojeva 107Ulično/Vanuličnotabela
Svetozara MarkovićaUlaz kod brojeva 99 i 99aVanuličnotabela
Episkopa SaveUlično/Vanuličnotabela
Milovana GušićaParking kod broja 82Vanuličnotabela
Prvog majaUlično/Vanuličnotabela
Crvenog krstaUlaz iz ulice Prvog majaUličnotabela
MaglićkaVanuličnotabela
KosovskaUlično/Vanuličnotabela
Trg topolivacaIspred ulaza u staru crkvuVanuličnotabela
Dragoslava SrejovićaUličnotabela
Dragoslava SrejovićaUlazi kod brojeva 29 i 33Vanuličnotabela
Vojislava KalanovićaUličnotabela
ŠumadijskaUličnotabela
Braće PoljakovićaUličnotabela
Đure JakšićaUličnotabela

[Vrh stranice]